Vad händer i hjärnan hos den som konsumerar pornografi?

Finns det några samband mellan pornografikonsumtion och hälsa, attityder, relationer och sexliv som vi behöver ta på allvar? Och till sist, hur pratar vi med barn och ungdomar om detta? 

I Visuell drog – om barn, unga och nätporr granskar Maria Ahlin och Ulrica Stigberg dessa frågor med syfte att utforska barns och ungdomars relation och inställning till pornografi. Till sin hjälp har de forskare, psykologer, poliser och framförallt ungdomar, som delar med sig av sin verklighet. 

Visuell drog är inte en moralbok som skriver människor på näsan – barns och ungas bästa är utgångspunkten som genomsyrar hela boken.

Maria Ahlin arbetar förebyggande med frågor som rör pornografi och sexköp genom ungdomsorganisationen Changing attitudes. Ulrica Stigberg är författare och präst, och jobbar med inriktning på samtal i Fryshuset i Stockholm. De är båda flitigt anlitade föreläsare inom ämnen som sexköp, pornografi och psykisk hälsa.

 

Medverkande

Ulrika Hammarin

Lars Olson

Moa Mannheimer

Elaine Eksvärd

Max Waltman

Caroline Engvall

Martin Ingvar

Katerina Janouch

Jenny Sonesson

Magdalenda Mattebo

Kristina Axén Olin

Ann Thörnblad